Valstybės parama individualiems namams

RenovacijaValstybės parama spartina ne tik daugiabučių, bet ir individualių namų renovaciją. Štai čia pateikti penki svarbiausi aspektai, į kuriuos turėtų atsižvelgti individualių namų savininkai, pretenduojantys gauti valstybės paramą modernizavimui:

  1. Valstybės parama individualių namų atnaujinimui sudaro iki 30 proc. visų faktiškai patirtų ir tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Tai reiškia, kad išlaidos turi būti tinkamos finansuoti, be to išlaidos turi būti patirtos – darbai turi būti atlikti ir už juos turi būti sumokėta. Tik tada LAIFF skiria kompensavimą. Be to yra reikalavimas po renovacijos išlaidas šildymui sumažinti iki 20 proc. ir pasiekti bent B pastato energinio naudingumo klasę.
  2. Gyvenamasis namas turi būti visiškai užbaigtas statyti ir Statybos inspekcija turi patvirtinti statybos pabaigos deklaraciją, o statinį būtina užregistruoti Registrų centre. Dažnai būna pageidavimų, bebaigiant statyti namą, įsirengti šildymo sistemą valstybės subsidijų lėšomis. Šiuo metu valstybė neturi pakankamai išteklių, kad finansuotų statybos užbaigimą, o tiesiog per šią subsidiją skatina įsidiegti įvairesnes technologijas jau esamuose namuose. Reikia atkreipti dėmesį, kad jeigu neužbaigėte statyti namo ir neįforminote visų reikalingų dokumentų, valstybės paramos negalite gauti.
  3. Namas turi būti gyvenamosios paskirties. Dėl ribotų valstybės išteklių, pasirinktas paramos prioritetas atnaujinti gyvenamuosius namus. Valstybės parama negali būti skirta vasarnamiams ar sodo nameliams. Turi būti nuolat gyvenamos patalpos. Diegiama priemonė turi padėti tausoti aplinką – sutaupyti tam tikrą kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Jeigu name gyvenama tik vasarą, tai investicijų efektas nebus toks, koks gali būti gyvenant nuolat. Pavyzdžiui, kolektyviniuose soduose yra ir tokių namų, tik juos reikia registruoti, kaip gyvenamuosius.
  4. Priemonė būtų įgyvendinta būtent tais einamaisiais metais, kada teikiama paraiška. Visus darbus ir teisines procedūras būtina atlikti einamaisiais metais. Jeigu nėra susitarta, kas ir kada gali atlikti modernizavimo darbus, jei nėra visų leidimų, tuomet verta pasvarstyti – gal kitais metais teikti paraiškos formą.
  5. Nebėra reikalavimų atlikti kainų apklausą ar daryti viešuosius pirkimus – rangovais galima dirbti ir pagal individualios veiklos pažymėjimus dirbantys meistrai. Tačiau reikalaujama su jais pasirašyti sutartis ir mokėjimo dokumentus – įrodymus, kad už darbus ir medžiagas apmokėta. Svarbu, kad visi mokėjimų ir išlaidų dokumentai būtų sutvarkyti pareiškėjo vardu. Dažnai kylą neaiškumų, kai, tarkime, žmona, ar kažkas iš giminaičių apmoka vieną kitą sąskaitą, bet tvarka reikalauja, kad visi dokumentai būtų tvarkomi paties pareiškėjo vardu arba kitų asmenų su įgaliojimais.

Paraiškas individualių namų modernizavimo paramai galima užpildyti LAAIF svetainėje internete adresu http://www.laaif.lt/

GalerijaAtgal